O Proxecto "Difusión, promoción e formación no uso de ERP AinfoVac na empresa agrogandeira" ten como obxetivo capacitar aos gandeiros na xestión intregral da súa explotación.

O proxecto supón unha actuación integral de formación e difusión, sendo as principais actuacións a realizar:

  • Obradoiros de Instalación e Manexo de Sistemas Operativos Linux (Ubuntu 10.10)
  • Obradoiros de formación no manexo do Software de Xestión Integral AinfoVac (Soft. Libre e Gratuito)
  • Creación dunha plataforma de formación online na que se recollen os cursos:
    • Instalación de Linux Ubuntu
    • AinfoVac - ERP Agrario
    • AndroVac - Versión para móbiles Android

O proxecto está cofinanciado pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica