Publicada unha nova versión de AinfoVac (7.4), entre as novidades a destacar está a posibilidade de sincronizar datos coa aplicación ainfohor (xestión de cultivos).

Recomendamos que para dispoñer da última versión e necesario actualizar o sistema operativo ubuntu a versión 14.04.