XeSad - Descripción

  XeSad defínese como un software de xestión de empresas de servizos a domicilio. A modo de resumo, permitiranos rexistrar os traballos ou servizos a realizar con cada cliente (mantendo unha axenda de traballo ordeada) así como realizar a facturación directamente.

  • Clientes: Rexistro de clientes e ubicación xeográfica para o seu uso en google maps.
  • Traballadores e Perfis: Rexistro dos traballadores da empresa vinculado aos perfís de traballo dos mesmos.
  • Produtos/Sevizos: Rexitro dos servizos ou productos ofertados
  • Programación: Rexistro dos servizos a realizar segundo o día e a hora escollidos.
  • Facturación: Realización das facturas asociadas e o seu envío directo ao cliente
  • Sincronización: Sincronización entre varios dispositivos (empresa --> traballador-->empresa).

  Novas Funcionalidades pendentes de implementar:

  • Informe (pdf) de tempos e servizos por traballador
  • Control de servizos realizados por posición gps ou de xeito manual
  • Aplicación para o cliente con información actualizada de hora de inicio e fin do servizo así como posibles incidencias ou comentarios.

   

  Please publish modules in offcanvas position.